Pabo

Bij "andersom" rekenen worden de rekenregels niet door de docent aangereikt, maar door de student uit goedgekozen voorbeelden afgeleid. Het komt er op neer dat de student uitgewerkte berekeningen bestudeerd en daaruit (opnieuw) rekenkennis opbouwt.

Een onderzoek op de Pabo van de Noordelijke Hogeschool te Leeuwarden waarbij studenten de kans kregen om zelf vanuit voorbeelden de rekenregels te (her)ontdekken, leverde veelbelovende resultaten op. De vooruitgang verdubbelde ten opzichte van een groep studenten die realistisch rekenden.

Voorbeeld

In een tuincentrum worden planten per stuk verkocht, maar ook per volle bak van 8 plantjes. Voor een volle bak plantjes betaal je minder dan 8 x de prijs van 1 plantje. Ik wil dus zoveel mogelijk volle bakken afrekenen. 

De leerling ontving bij de opgave met de oplossing (zelfs met foto) en ruimte om het oplossingrecept weer te geven op lege lijnen.

In het blauw is een mogelijke invulling door de leerling weergegeven.Vooruitgang

Het onderzoek vond plaats in vier eerstejaarsgroepen van de Pabo NHL Hogeschool. In twee groepen werd de gebruikelijke methodiek gehanteerd en in twee groepen de andersom didactiek.  In alle groepen werd gebruik gemaakt van hetzelfde lesmateriaal, maar in de experimentele groepen werd dit materiaal op andersom wijze geordend en gestructureerd, met gebruikmaking van uitgewerkte opgaven.

De resultaten waren verbluffend.

In de klassen waar de andersom didactiek werd gebruikt,  steeg het gemiddelde aantal goede antwoorden op de toets aan het eind van de periode meer dan verdubbeld vergeleken met de stijging in andere klassen. Dit is een opmerkelijk groot verschil.